Městské informační centrum

AKTUALITY

Zapojte se do průzkumu obyvatel

Vyplňte dotazník online či v papírové podobě přímo u nás v informačním centru.

Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunikační strategie města Orlová. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat.
Proto Vás chceme požádat o zodpovězení několika otázek.

https://pruzkum.paac.eu/index.php/316444?lang=cs

Dotazník je určen pro osoby starší 18 let a bude vyplňován pouze za jednu osobu, nikoliv za domácnost.

KONTAKTY

tel.: 596 511 306
e-mail: mic@knihovna-orlova.cz

AKCE VE MĚSTĚ

Nově v prodeji aktualizovaná mapa města Orlová za 55 Kč.

Hlásiče požáru a detektory CO

Senior Point nabízí seniorům požární hlásič. Projekt pro zvýšení bezpečnosti seniorů a jejich domácností.
Každý senior nad 65 let s trvalým bydlištěm v moravskoslezském kraji si může zdarma v senior pointu vyzvednou 1 požární hlásič.
Vyzvedávání hlásičů je možné pouze v provozní době Senior Pointu (po a pá 8:00 až 12:00 hodin) po předchozí telefonické rezervaci na čísle 773 743 025. S sebou přiberte občanský průkaz, bude sepsána darovací smlouva. Počet je omezen.

Třiďte s námi baterie

Na každém našem oddělení i v informačním centru je od 4. 10. 2021 umístěna krabička, kde můžete odevzdávat použité baterie a akumulátory a pomáhat tak chránit naši přírodu.

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

Ročně se v České republice vytřídí přes 1 600 tun použitých baterií a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 234 sloních samcům. Zdá se vám to hodně? Toto množství však představuje pouze 45 % všech baterií dodaných na trh.

Naše městské informační centrum se zaměřuje nejen na prodej vstupenek v Orlové a přilehlém okolí, ale i na akce konající se v jiných městech, krajích a dokonce i v jiných zemích.

Realizujeme výlep plakátů a plakátovací kampaně s veškerým souvisejícím servisem na plakátovacích plochách prakticky po celé České republice, na Slovensku a v Polsku.

Každý měsíc vydáváme souhrnný program akcí města Orlová, který Vám zdarma nabízíme v tištěné podobě v našem informačním centru. Kalendárium si zde můžete také stáhnout ve formátu PDF.

Senior Pointy jsou kontaktní místa, přátelská seniorům. Naše služby poskytujeme seniorům zdarma v sedmi krajích České republiky. Naše pobočka se nachází v budově Městské knihovny.

Můžete si k nám přijít pro informace či například vyzvednout výtisk Orlovských novin, Ostravského programu, Kalendária, KAM po Česku nebo třeba cyklomapu.

V našem informačním centru si můžete zakoupit suvenýry města, ale i Beskyd. Také mapy, autoatlasy, regionální knihy, vstupenky, Region Card aj.

TERMÍNY CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2021

TERMÍNY CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2021

Pohádkové čtvrtky v letním kině – 17. 06. 2021- 26. 08. 2021
Gulášfest – 24. 07. 2021
Rocktherapy – 28. 08. 2021
Dny města Rydultow – 28. 08. 2021
Český den proti rakovině – září 2021
Orlovská bota – 16. 10. 2021 – nový termín
Pohybem za zdravím – 12. 09. 2021
Den města Orlové – 18. 09. 2021
Plavecká soutěž měst – 06. 10. 2021
Pietní akt – vznik samostatného československého státu – 28. 10. 2021
Výstava spolkové a klubové činnosti – 04. – 05. 11 2021
Pietní akt – Den válečných veteránů – 11. 11. 2021
Spolkový večer – 13. 11. 2021
Rozsvícení vánočního stromu – 28. 11. 2021 – zrušeno
Koncert – Jaroslav Svěcený – 02. 12. 2021 – zrušeno
Adventní neděle – II., III., IV. – 05. 12., 12. 12., 19. 12. 2021 – zrušeno
Vánoční výstava – 06. – 10. 12. 2021 – zrušeno
Česko zpívá koledy – 08. 12. 2021 – zrušeno
Pochod krampus masek – zrušeno

KE STAŽENÍ

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření v souvislosti s výskytem koronaviru je konání kulturních akcí omezeno.

MANUÁL ZODPOVĚDNÉHO TURISTY