Městské informační centrum

AKCE VE MĚSTĚ

KONTAKTY

tel.: 596 511 306
e-mail: mic@knihovna-orlova.cz

Koncert OPERA DIVAS

Evangelický kostel Orlová

V sobotu 27.4.2024 od 17:00 se představí na svém koncertě nejen orlovskému publiku OPERA DIVAS. Koncert se koná v evangelickém kostele v Orlové – Městě a vstupenku ve výši 300 Kč je možné zakoupit v Městském informačním centru v Orlové. Pořadatelem je Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové, která má za cíl získávat prostředky na opravy této významné orlovské kulturní památky – Evangelický kostel v Orlové.

OPERA DIVAS … je prvním dámským operním triem v Čechách. Doménou Opery Divas je široký výběr repertoáru nejen z klasické hudby. Společné skladby si nechávají “šít přímo na tělo” a na objednávku, aby každá mohla mít prostor pro specifiku a přednost svého témbru. ExkluzivnÍ pěvecké dámské Trio OPERA DIVAS vzniklo v roce 2015., vlastně pro radost kývly na účinkování při společných vánočních koncertech, které měly velmi kladnou odezvu diváků a kritiky. Proto se také rozhodly ve své spolupráci nadále pokračovat. A kdo tvoří toto exkluzivní dámské trio? Jsou to přední operní pěvkyně našeho národa. Jmenovitě Pavlína Senić (soprano), Tereza Mátlová (soprano) a Andrea Kalivodová (mezzosoprano). Všechny tři dámy jsou vynikajícími zpěvačkami a jejich hlas v kombinaci s klavírním doprovodem vynikající Ladislavy Kaspříkové bude nezapomenutelným zážitkem, který si můžete dopřát v akusticky výjimečném prostoru našeho evangelického kostela. Srdečně zveme!

Solca – Tajemství zámeckého parku

Autoři – Erika Schweserová a Petr Bindač

Od pondělí 11. 3. 2024 nově v prodeji kniha Solca – Tajemství zámeckého parku.
Kniha skládající se z 19. kapitol mapuje nejen vývoj zámku a parku Solca, ale také například nahlíží do života hraběcího rodu Larisch-Mönnich, jeho služebnictva a mnohem víc.
Na 252 stranách obsahujících více než 400 fotografií se přenesete časem od samého vzniku až do období zániku a současnosti tohoto kdysi honosného místa, jenž tvořilo součást původní Karviné. Knihu si můžete zakoupit v Městském informačním centru Orlová za cenu 550 Kč.

Počet stran: 252
Vazba: vázaná, pevné desky
Tisk: barevný
Nakladatel: vlastním nákladem
Rok vydání: 2024
Cena: 550 Kč

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023

Lančová, Kateřina – Závodná, Michaela – Zářický, Aleš (eds.)

Cílem kolektivní monografie je nejen akcentovat významné milníky dějin města, ale současně je zasadit do širšího historického rámce a upozornit tím na skutečnost, že Orlová nebyla a není solitérem stojícím mimo politický, společenský a kulturní vývoj moravsko-slezského pomezí, nýbrž že v mnoha případech výrazně utvářela jeho další smeřování. Příspěvky se tak věnují např. benediktýnum a jejich sepětí s orlovským klášterem, době husitské i protireformační. Sledují historii držitelů Orlové – šlechtických rodu Bludovských, Mattencloit či měšťanského rodu Thomke, demografické proměny zdejší society, společenský vzestup místních obyvatel či investice Rothschildu a Gutmannu do orlovského hornictví. Zasloužená pozornost je věnována rovnež proměnám Orlové a Orlovska souvisejícím s klíčovými mezníky 20. století, ať se jednalo o poválečné Těšínsko či totalitární režimy. Autoři a autorky neopomíjejí ani jazykové a literární bohatství Orlové, at již dochované formou záznamu bohaté lidové slovesnosti spojené s hornictvím, pamětmi významných osobností jazykovědy či diplomacie, jejichž život Orlová ovlivnila, nebo stále živé v paměti současníku, jak dokládají nejnovější lingvistické výzkumy.

Počet stran: 612
Vazba: vázaná, pevné desky
Tisk: barevný
Nakladatel: Ostravská univerzita, Muzeum Těšínska
Rok vydání: 2023
Cena: 490 Kč

Konference

Proběhla konference Orlová, Slezsko a střední Evropa
Reflexe všech období vývoje obce v historické perspektivě od prvních zmínek po současnost.
Přiblížení historické epochy v širší historické perspektivě s důrazem na Orlovou, Slezsko a střední Evropu ve zvoleném časovém období.

Naučná stezka

V minulém roce byla dokončena naučná stezka, která vede od zimního stadionu do zámeckého parku. Celková délka trasy je 5,4 kilometrů a po cestě narazíte na 21 informačních tabulí.

Trasu naučné stezky naleznete zde nebo po načtení QR kódu.
Mapka trasy je také k dostání v Městském informačním centru.
Trasa je vhodná pouze pro pěší, není uzpůsobena pro cyklisty a kočárky.

Vizitky

V prodeji je nová Turistická vizitka města Orlová. V pořadí již čtvrtá vizitka, kterou u nás můžete zakoupit. Cena: 12 Kč

Co jsou Turistické vizitky? Nálepky s fotografiemi a popisem zajímavostí nejen z oblasti turistiky, ale i kultury, sportu či gastronomie.

A Turistický deník? Malý zápisník, který se vejde do každé kapsy. Je praktický nejen díky své velikosti, ale také možnosti si přímo na místě zaznamenat zážitky ze svých cest. Společně s Turistickými vizitkami, Wander Card a Fotonálepkami si z něj můžete vytvořit album, které Vám pomůže uchovat si své vzpomínky.  https://cs.wander-book.com/

Hlásiče požáru a detektory CO

Senior Point ve spolupráci s Městskou knihovnou Orlová i letos rozdává orlovským seniorům hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého(CO). Vyzvedávání hlásičů je možné pouze v provozní době Senior Pointu (po a pá 8:00 až 12:00 hodin) po předchozí telefonické rezervaci na čísle 773 743 025. S sebou přiberte občanský průkaz, bude sepsána darovací smlouva. Počet je omezen.
Městská knihovna Orlová, Senior Point (2. patro)
Informace: 773 743 025, orlova@seniorpointy.cz (telefonní číslo je dostupné pouze v provozní době Senior Pointu)

Orlová v obrazech
Luboš Plucar

Nová kniha o Orlové autora Luboše Plucara.
V prodeji v Městském informačním centru od 27. 3. 2023.
Cena knihy 274 Kč.
Počet stran 152.
Pevná vazba.

Naše městské informační centrum se zaměřuje nejen na prodej vstupenek v Orlové a přilehlém okolí, ale i na akce konající se v jiných městech, krajích a dokonce i v jiných zemích.

Realizujeme výlep plakátů a plakátovací kampaně s veškerým souvisejícím servisem na plakátovacích plochách prakticky po celé České republice, na Slovensku a v Polsku.

Každý měsíc vydáváme souhrnný program akcí města Orlová, který Vám zdarma nabízíme v tištěné podobě v našem informačním centru. Kalendárium si zde můžete stáhnout ve formátu PDF.

Senior Pointy jsou kontaktní místa, přátelská seniorům. Naše služby poskytujeme seniorům zdarma v sedmi krajích České republiky. Naše pobočka se nachází v budově Městské knihovny.

Můžete si k nám přijít pro informace či například vyzvednout výtisk Orlovských novin, Ostravského programu, Kalendária, KAM po Česku nebo třeba cyklomapu.

V našem informačním centru si můžete zakoupit suvenýry města, ale i Beskyd. Také mapy, autoatlasy, regionální knihy, vstupenky, Region Card aj.

TERMÍNY CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2024

TERMÍNY MĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2024

Novoroční ohňostroj 01.01.2024
Reprezentační ples Města Orlové 16.02.2024
Velikonoční výstava 25.- 27.03.2024
Pálení čarodějnic 28. 4. 2024
Běh osvobození 03.05.2024
Žehnání motorek 11. 05. 2024
Český den proti rakovině 15. 05 2024
Dny města Orlové 24.- 25.05.2024
Den dětí 01.06.2024
Orlovský jarmark  22.06.2024
Šlágr na cestách 14. 07. 2024
Gulášfest 20.07.2024
Náměstí v rytmech 27. 07. 2024
Sraz trucků 10. 08. 2024
Orlová na fest 17. 08. 2024
Rainbow Run 24. 08. 2024
Festival kávy a jídla 31. 08. 2024
Pohybem za zdravím 15. 09. 2024
13. ročník Srazu auto-moto-veteránů 15. 09. 2024
Plavecká soutěž měst 02.10.2024
Rozsvícení vánočního stromu  30.11.2024

MANUÁL ZODPOVĚDNÉHO TURISTY